فروش پیج104k اینستاگرام

فروش پیج 104کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 700تا2000

میزان لایک ویو 900تا8000

ایدی پیج :Moshaverejensi_ir

سال ساخت: 2019

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

3,500,000 تومان

فروش پیج50.3کا اینستاگرام

فروش پیج 50.3کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 50تا200

میزان لایک ویو 50تا500

ایدی پیج : white_fox.ir5

سال ساخت: 2017

همراه با ایمیل اولیه (ایمیل روز ساخت )

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

2,000,000 تومان

خریداری شد
فروش پیج 19.3کا اینستاگرام
13%
تخفیف

فروش پیج 19.3کا اینستاگرام

فروش پیج 19.3کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 100تا400

میزان لایک ویو 100تا500

ایدی پیج : chiika.gallery

سال ساخت: 2019

همراه با ایمیل اولیه (ایمیل روز ساخت )

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدریت پیج ،افزایش فروش و…

980,000 تومان 850,000 تومان

خریداری شد
پیج 19.1کا اینستاگرام
25%
تخفیف

فروش پیج 19.1کا اینستاگرام

فروش پیج 19.1کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 1000تا4000

میزان لایک ویو 2000تا15000

ایدی پیج : mohima__org

سال ساخت: 2020

همراه با ایمیل اولیه (ایمیل روز ساخت )

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدریت پیج ،افزایش فروش و…

1,200,000 تومان 900,000 تومان

خریداری شد
فروش پیج 111کا اینستاگرام
15%
تخفیف

فروش پیج 111کا اینستاگرام

فروش پیج 111کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 400تا1000

میزان لایک ویو 2000تا10.000

ایدی پیج : dokhtaroonee66

سال ساخت: 2018

همراه با ایمیل اولیه (ایمیل روز ساخت )

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدریت پیج ،افزایش فروش و…

4,100,000 تومان 3,500,000 تومان

خریداری شد
پیج 3کا
16%
تخفیف

فروش پیج 3کا اینستاگرام

فروش پیج 3کا اینستاگرام

میزان ویو استوری50تا200

میزان لایک ویو 100تا300

ایدی پیج :Gang._.Oficcial

سال ساخت:2018

1سال ضمانت

پشتیبانی 1ساله

160,000 تومان 135,000 تومان

خریداری شد
فروش پیج25کا اینستاگرام
17%
تخفیف

فروش پیج 25کا اینستاگرام

فروش پیج 25کا اینستاگرام

میزان ویو استوری300تا600

میزان لایک ویو 500تا1000

ایدی پیج :sahar_karimipoor

سال ساخت:2018

همراه با ایمیل روز ساخت اکانت

1سال ضمانت

پشتیبانی 1ساله

1,200,000 تومان 1,000,000 تومان

خریداری شد
فروش پیج 11کا اینستاگرام
13%
تخفیف

فروش پیج 11کا اینستاگرام

فروش پیج 11کا اینستاگرام

میزان ویو استوری100تا500

میزان لایک ویو 500تا1000

ایدی پیج :ovin.sun

سال ساخت:2017

1سال ضمانت

پشتیبانی 1ساله

520,000 تومان 450,000 تومان

خریداری شد